บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงดังพร้อมจอแสดงผล

Sound Level Display System

บริการตรวจวัด

ระบบเตือนสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

Vibration Alarm System

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นด้วยระบบตัวเลขดิจิตอล

Digital Dust Monitor

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียในบรรยากาศ

ฺBacteria Sampling and Analyte

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดที่อับอากาศ

ตรวจวัดที่อับอากาศ

บริการตรวจวัด

บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

บริการตรวจวัด