บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงดังพร้อมจอแสดงผล

Sound Level Display System

บริการตรวจวัด

ระบบเตือนสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

Vibration Alarm System

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นด้วยระบบตัวเลขดิจิตอล

Digital Dust Monitor

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียในบรรยากาศ

ฺBacteria Sampling and Analyte

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดที่อับอากาศ

ตรวจวัดที่อับอากาศ

บริการตรวจวัด

บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

บริการตรวจวัด