บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัด Dioxin ในปล่อง

Dioxin Sampling and Analyte EPA Method 23

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องด้วย Method 5I

ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องด้วย Method 5I

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในปล่อง

PM10 and PM2.5 Paticulate EPA 201A

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

บริการตรวจวัด