บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ

ตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม อุตุนิยมวิทยา

ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

บริการตรวจวัด

การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ

ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดฝุ่น PM2.5

PM2.5 Monitoring in Ambient

บริการตรวจวัด