บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

บริการตรวจวัดความเร็วลม-ทิศทางลม อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน

• ตรวจวัดสภาวะอากาศอุตุนิยมวิทยา เพื่อประเมินแหล่งกำเนิดมลพิษ

• รายงานกราฟแบบ Wind Rose เพื่อรายกานแหล่งกำเนิดมลพิษ