บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ได้รับใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน 

และบริการตรวจวัดพร้อมวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศสถานที่การทำงาน

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเอกชน เลขที่ ว-118

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เราพร้อมทั้งอุปกรณ์ และทีมงานที่ชำนาญการ มีประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้ตามมาตรฐานและหลักการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเที่ยงตรง  

เราควบคุมการทำงานด้วยระบบ ISO17025/ISO9001/ISO14001/ISO45001

บริการของเรา
Own service

Material Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod..

Chemical Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod..

Petroleum Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod..

งานบริการและทดสอบ

เรารับตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน

Mechanical Works

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Power & Energy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Petroleum Refinery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Oil & Gas Industry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Automative Manufacturing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Chemical Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

ประสบการณ์

ทดสอบข้อความ 01

Web Development85%
Web Designer80%
Performance75%