บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

PM2.5 Monitoring in Ambient

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ( PM2.5)

  • ด้วยมาตรฐาน US EPA Method
  • ด้วยเครื่องที่ได้มาตรฐาน
  • สอบเทียบเครื่องก่อนการเก็บตัวอย่าง
  • วิเคราะห์ด้วยเครื่องช่าง 6 ตำแหน่งตามมาตรฐาน