บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ

บริการก๊าซในบรรยากาศ ตามมาตรฐาน US EPA โดยใช้เครื่อง Analyzer ในการตรวจวัด

• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยระบบ Non – Dispersive Infrared Detection 

• ตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยหลักการ Chemiluminescence

• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยหลักการใช้แสง UV-Fluorescence

• ตรวจวัดก๊าซไฮโดร์คาร์บอน โดยหลักการ FID 

• ตรวจวัดก๊าซโอโซน โดยหลักการ UV-Fluorescence