บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Vibration Alarm System

ระบบเตือนแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

  • ระบบเตือนการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เนื่องจากการตอกเสาเข็ม
  • จบปัญหาเรื่องร้องเรียน ป้องกันปัญหาการแตกร้าว
  • ก่อสร้างทำงานต่อเนื่องได้ ไม่มีผลกระทบต่อข้างเคียง