บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Digital Dust Monitor

ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยระบบตัวเลขดิจิตอล แสดงค่าตรวจวัดทันทีที่หน้างาน ด้วยระบบ การกระเจิงของแสง (Light Scattering)