บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Sound Level Display System

ตรวจวัดเสียงดังพร้อมจอแสดงผล

  • ตรวจวัดเสียงดังพร้อมจอแสดงผลเนื่องจากการร้องเรียน
  • จบทุกปํญหาร้องเรียนเสียงดังด้วยระบบแสดงผลและสัณณาญเตือน