บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน (Indoor Air Quality)
*ตรวจวัดฝุ่นละอองในห้องทำงานแบบตัวเลขดิจิตอล
*ตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น ในห้องทำงาน
*ตรวจวัดอัตราการไหลอากาศที่ช่องระบาย ระบบทำความเย็น แอร์
*ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์