บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดที่อับอากาศ

บริการตรวจวัดที่อับอากาศ เช่น อุโมงค์ ท่อ บ่อต่างๆ

รายละเอียดเครื่องมือตรวจวัดก๊าซสำหรับที่อับอากาศ

ตรวจวัดก๊าซสูงสุด4 ก๊าซ ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว  สัญญาณเตือน แสง เสียง และสั่น 
• ระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่อง โอนถ่ายข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
• ปั๊มดูดอากาศภายในตัวเครื่องสามารถดูดอากาศมาตรวจวัด
• จอแสดงผลตัวเลข LCD พร้อมแสงที่หน้าจอเมื่ออยู่ในที่มืด
• รายละเอียดการตรวจวัด
Parameter ช่วงการตรวจวัด ความละเอียด
Flammable 0-100 %LEL 1%
Oxygen 0-30% 0.1%
Hydrogen Sulfide 0-100 PPM 1 PPM
Carbon Monoxide 0-500 PPM 1 PPM

• Approval Safe for use in Class I, Division I Groups A, B, C, D,
• Hazardous Locations T3C rating US and Canada: UL Classified as Intrinsically
• ใช้ไฟฟ้าแบบอัดประจุใช้ต่อเนื่องนาน 12-18 ชั่วโมง