บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Analyzer Station Unit

รายละเอียด

เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยากาศ

Sulfur Dioxide (SO2) Analyzer Model AF22e ESA/France

รายละเอียด

เครื่องมือเก็บตัวอย่างในปล่องระบาย

Stack Source Sampler .,APEX/USA

รายละเอียด

(Rental Unit) เครื่องวัดเสียง ACO 6236

(Rental Unit) เครื่องวัดเสียง ACO 6236

รายละเอียด

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ

CO Analyzer Model CO12e ESA.,France

รายละเอียด

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นลองอองในอากาศปริมาตรสูง

PM10 HI-VOL Air Sampler

รายละเอียด

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นลองอองในอากาศปริมาตรสูง

TSP HI-VOL Air Sampler

รายละเอียด

เครื่องเก็บตัวอย่างติดตัวบุคคล

Personal air sampler AP Buck.,USA

รายละเอียด

เครื่องวัดอุตุนิยมวิทยา

Weather Monitor Dyacon.,USA

รายละเอียด

เครื่องวัดก๊าซ

Gas Detector

รายละเอียด

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

Vibration Monitor

รายละเอียด

เครื่องวัดดัชนีความร้อนระบบดิจิตอล

Digital WBGT Heat Stress Monitor

รายละเอียด

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

Combustion Gas Analyser in Stack

รายละเอียด

เครื่องวัดเสียง NDSM309

Sound Level Meter Model NDSM309

รายละเอียด

เครื่องวัดเสียงในบรรยากาศ

Sound level Meter Model M44 Pulsar.,UK

รายละเอียด

เครื่องวัดเสียงสะสม

์Noisedosimeter

รายละเอียด

ชุดตั้งเสียงนอกอาคาร

รายละเอียด