เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Sound level Meter Model M44 Pulsar.,UK

Technical Data
 • ผ่านการทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • หน้าจอสี OLED หน้าจอป้องกันแสงสะท้อน
 • หน้าจอมีความละเอียดสูงช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น
 • รองรับระบบแยกความถี่ 1/1  Octave Band
 • ช่วงการตรวจวัดเดียว ที่ 20-140 dB(A) (Single Range)
 • บันทึกข้อมูลรองรับหน่วยความจำแบบถอดได้ 4GB
 • ระบบหยุดการตรวจวัดชั่วขณะ (Pause)
 • โอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ไมโครโฟนขนาด ½ นิ้ว ชนิด Free-field
 • ช่องต่อสัญญาณแบบ USB 2.0
 • ตั้งเวลาตรวจวัดที่ 1,5,10,15,30 นาที และ 1 ชั่วโมง