เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นลองอองในอากาศปริมาตรสูง

TSP HI-VOL Air Sampler

รายละเอียด