เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Gas Detector

เครื่องวัดก๊าซ
Gas Detector., Gasclip.,USA

Detail
สำหรับงานตรวจวัดก๊าซ สามารถตรวจวัดได้สูงสุด 4 ก๊าซ ในเครื่องเดียว สามารถตรวจวัด ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซไวไฟ(LEL) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (H2S) สำหรับงานความปลอดภัยพกพาติดตัวบุคคล และเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานง่าย เครื่องมือตรวจวัดก๊าซสำหรับที่อับอากาศและสถานที่อันตรายจากการทำงาน 
Technical Data
  • หัววัดก๊าซชนิด electrochemical sensor ชนิด plug-in สำหรับ O2/CO/H2S
  • หัววัดก๊าซชนิด electrochemical sensor ชนิด plug-in หรือ pellistor  สำหรับ ก๊าซไวไฟ(LEL)
  • ระบบปั๊มภายในตัวเครื่อง สามารถต่อสานนำตัวอย่างก๊าซยาว 23 เมตร
  • แสดงผลตัวเลข LCD
  • สัญญาณเตือน เสียง 95 เดซิเบล สั่น และแสง LED เหลือง และ แดง 4 ระดับ
  • สามารถเก็บข้อมูลได้ 25 ข้อมูล 25 Bump Test และ 25 Calibrated 
  • เก็บข้อมูลตรวจวัดรายวินาทีได้มากกว่า 2 เดือน
  • ตัวเครื่องกันน้ำมาตรฐาน IP67
  • ระบบแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุไฟใหม่ได้ แบบ infrared ใช้งานได้ 52 ชั่วโมง แบบ Pellistor ใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA ,IECEx, ATEX