บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Combustion Gas Analyser in Stack

เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
Handheld Multi gas analyser, (MRU Model OPTIMA7)
Detail
เป็นเครื่องวัดก๊าซจากการเผาไหม้ได้สูงสุด 7 ชนิดก๊าซ สามารถตรวจวัดชนิดก๊าซออกซิเจน (O2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  คาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) ไนโตรเจนออกไซด์(NO)   ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (H2S)  ไฮโดรคาร์บอน (HC)  และ  หัววัดอุณหภูมิ ความดันปล่อง พร้อมทั้งคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้ สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจวัดและโอนถ่ายข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ได้ 

ช่วงการตรวจวัดก๊าซได้ (Measuring Range)
 • Oxygen (O2) : 0-25% Vol
 • Carbon Dioxide (CO2) : 0-40% Vol
 • Carbon monoxide (CO) : 0-10,00ppm 
 • 1Nitrogen Oxide (NO) : 0-5,000 ppm 
 • Nitrogen Dioxide (NO2) : 0-1,000 ppm 
 • Sulfur dioxide (SO2) : 0-5,000 ppm
  • เอกสารมาตรฐานรับรอง TUV ByRgG 280, VDI 4206-1 EN 50379
  • หัววัดโครงสร้างเป็นแบบ Pistol Grip /w Stainless Steel ความยาว 300 มม. สายยาว 2700 มม. พร้อมระบบกรองน้ำและฝุ่น สำหรับการตรวจวัดก๊าซและอุณหภูมิ
  • หัววัดอุณหภูมิเป็นแบบ k-Type Thermocouple ค่าความแม่นยำ ≤ 200 °C +/- 2°C, > 200 °C  +/- 1%สามารถทนความร้อนได้ถึง 800 oC
  • สามารถตรวจวัดค่าความดันแตกต่างได้ที่ +/- 100 hPa ค่าความแม่นยำ +/- 0.02 hPa
  • มีระบบปรับเทียบความถูกต้องด้วยระบบอัตโนมัติ ที่อากาศบริสุทธิ์เมื่อเปิดเครื่อง
  • แสดงผลการตรวจวัดด้วยตัวเลขดิจิตอล ขนาดหน้าจอ 3.5นิ้ว
  • บันทึกข้อมูลลงใน SD Card ได้ บันทึกข้อมูลได้ถึง 16000 ข้อมูล
  • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ผ่าน IR-interface 
  • มี USB Output เพื่อดึงข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้