เครื่องมือตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Vibration Monitor

เครื่องวัดความสะเทือน รุ่น Micromate
ผลิตภัณฑ์ Instantel ประเทศ Canada

คุณลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องวัดสั่นสะเทือนชนิด 3 แกน สำหรับงานตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก การก่อสร้าง การตอกเสาเข็ม ระเบิดเหมือง แรงสั่นจากรถบรรทุก รถไฟ อุโมงค์ รถไฟไต้ดิน การแตกร้าวของอาคารตามมาตรฐานกำหนด
หัววัดรองรับมาตรฐาน DIN หรือ ISEE 
โปรแกรมสำเร็จรูป THOR สามารถรองรับมาตรฐานรายงานผล DIN4150 , BS 6472 :1992 ISEE,USBM RI8507 และ OSMRE
หน่วยความจำภายในที่สามารถเก็บข้อมูลได้ และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB สามารถออกแบบตรวจวัดสถานีถาวร เพื่อเฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนพร้อมโอนเข้าส่วนประมวลผลกลาง
หัววัดแรงสั่นสะเทือน (DIN Standard)
 • ช่วงการตรวจวัดถึง 254 mm/s (10 in/sec.) ความละเอียด 0.00788 mm/s (0.00031 in/sec.)
 • ช่วงความถี่ในการตรวจวัด 1 – 315 เฮิร์ท
หัววัดระดับเสียง (DIN Standard)
 • ตรวจวัดค่า A-Weight หรือ C-weight และ Fast (125s) หรือ Slow (1s)
 • ช่วงตรวจวัด 30-140 dB (A หรือ C) ความละเอียด 0.05 dB ความถี่ถึง 20 kHz
คุณสมบัติตัวเครื่อง
 • รองรับ มาตรฐาน DIN 45669-1 Standard (GERMANY)    
 • จอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล จอสีแบบหน้าจอสัมผัส (Touch screen)  QVGA ขนาด 320 x 240
 • อัตราการเก็บข้อมูลตรวจวัด (Sampling Rate) ได้สูงถึง 4,096 วินาที ต่อช่องสัญญาณ
 • การตั้งค่าช่วงเวลาบันทึกข้อมูล (Recording Intervals) 1 – 90 วินาที
 • สามารถตรวจวัด Peak Particle Velocity พร้อมค่าความถี่ในแกน L, T, V หรือ X, Y, Z ได้ตาม
 • บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 1000 ข้อมูล สามารถเพิ่มได้ถึง 4000 ข้อมูล
 • ระบบแบตเตอรี่แห้ง อัดประจุไฟได้ สามารถใช้งานได้ 10 วัน ต่อเนื่อง