บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดแสงในสถานประกอบการ

• บริการตรวจวัดแสงสว่างในสถานประกอบการ  โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเข้มแสง เรียกว่า  ลักซ์มิเตอร์  มีหน่วยที่ใช้วัด คือ ลักซ์ ภายในเครื่องจะมีเซลล์เป็นตัวรับแสงสว่างแล้วแปลค่าเป็นแรงดันไฟฟ้า
แสงสว่างเป็นพลังงานที่เรียกว่า โฟตอน  ถูกเปล่งออกมาเพื่อให้เรามองเห็นได้  ซึ่งประกอบด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ  380 – 780 มาโนมิเตอร์  การเปลี่ยนแปลความยาวคลื่นของแสงสว่างไปต่าง ๆ กัน  จะทำให้ตารู้สึกเห็นเป็นสีต่างๆ  ตามความยาวคลื่นนั้น ซึ่งมีผลอันตรายต่อสุขภาพของตา จึงต้องประเมินความสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงาน