บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ตามมาตรฐาน US EPA ด้วยเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง