บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนพร้อมสัญญาณเตือน

เพื่อเฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคารช้างเคียง

ร่วมแก้ปัญหา...เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง