บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดเสียงพร้อมจอแสดงผล 

เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างที่โดนร้องเรียนเรื่องมลพิษทางเสียง

ร่วมกันแก้ไข..เพื่อให้การก่อสร้างลดผลกระทบต่อชุมชน