บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

แสดงผลตรวจวัดทันที

บริการตรวจวัดฝุ่นด้วยระบบตัวเลขดิจิตอล

ตรวจวัดฝุ่นละอองด้วยระบบตัวเลขดิจิตอล ด้วยระบบการกระเจิงของแสง Light Scattering 

แสดงผลตรวจวัดทันที ด้วยระบบตัวเลข ตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาด 1 , 2.5 , 10 ไมครอน และ ฝุ่นรวม Total Dust 

มีทั้งแบบเคลื่อนย้าย และ ตรวจวัดต่อเนื่อง สามารถแสดงค่าได้ทันที