บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER" ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence" ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence" ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method" ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench" บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เรารับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง