บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ด้วย ระบบ CEMS Mobile Unit

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง ตตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence" ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence" ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method" ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method" ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench"

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เรารับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง