บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ด้วยเครื่อง Paticle Counter

บริการตรวจนับฝุ่นละออง ด้วยเครื่องมือสำหรับนับจำนวนอนุภาคในห้องสะอาดชนิดเคลื่อนย้าย 
สามารถนับอนุภาคในช่วง 0.3 ถึง 10 ไมครอน  ตามมาตรฐาน ISO ของห้อง Clean Room