บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

เครื่องวัดระบบตัวเลข 8 พารามิเตอร์

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality ตรวจวัดด้วยระบบตัวเลข

แสดงผลตรวจวัดได้ 8 ค่า คือ อุณหภูมิ ความชื้น CO CO2 Ozone ฟอร์มัลดีไฮด์ TVOC