บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Personal air sampler AP Buck.,USA

คุณลักษณะทั่วไป
เครื่องเก็บเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Air Sampling Pump) สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ก๊าซ ไอระเหย สารเคมีต่างๆ ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่างของ NIOSH หรือ OSHA แล้วนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและรายงานผลเทียบกับมาตรฐานสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational and Industrial Hygiene) ตามมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างได้ สามารถเก็บตัวอย่างร่วมกับ กระดาษกรองเก้บตัวอย่าง, ชุดคัด
Technical Data
  • ขนาดฝุ่นไซโคลน, หลอดดูดซับสารเคมี,หลอดแก้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ทำงานเที่ยงตรง และมีมาตรฐาน
  • ปรับอัตราการไหลในการเก็บตัวอย่างในช่วง 5– 5000 cc /min 
  • อัตราการไหลช่วง Low flow ที่ 5- 800 cc/min ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ปรับช่วงอัตราการไหลต่ำ (APB-109030) 
  • จอแสดงผลระบบ ดิจิตอล LCD ขนาด 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร  แสดงอัตราการไหล (Flow Rate),เวลาการเก็บ (Elapsed Time) และปริมาตรการเก็บ (Volume)
  • ค่าความ คลาดเคลื่อน +/-5% ของค่าอัตราการไหลคงที่แสดงที่หน้าจอ
  • ค่าความดันสุญญากาศ (Backpressure Compensation) ได้ถึง 50 นิ้วน้ำ ที่อัตราการไหลอากาศ 2 LPM
  • เครื่องหยุดอัตโนมัติกรณีเครื่องไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ตามกำหนด (Flow Fault) และจะเปิดอัตโนมัติภายหลัง 1 นาที หลังจากหยุดทำงาน
  • ใช้แบตเตอรี่ NiMH ชนิดประจุไฟใหม่ได้ ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง
  • โครงเครื่องชนิด RFI/EMI Shieled ระบบปั๊มชนิดไดอะแฟรมพร้อมวงจรควบคุมอัตราการไหลให้คงที่และเที่ยงตรง
  • ตัวเครื่องมีมาตรฐานความปลอดภัย  (Intrinsically safe Certified) UL913 และ CAN/CSA-C22.2 F Class I II III, Division I, Groups A-G,T3 สามารถทำงานในสถานที่อันตรายได้ (Hazardous Location)