บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

*ระบบตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย ระบบ Direct Extractive/Dry Basis

*ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS โดยใช้ก๊าซมาตรฐานในการสอบเทียบ
*
ตรวจวัด Emission จากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
*
สามารถตรวจวัด พารามิเตอร์ต่า่งๆ ได้แก่
**Oxygen และCarbon Dioxide
**
Oxides of Nitrogen
**
Sulfur Dioxide
**
Carbon Monoxide
*ทดสอบRelative Accuracy Test Audit (RATA) และCalibration Drift
*
ทำการCertify ระบบCEMS ที่ตรวจวัดพารามิเตอร์
ระบบDAS และซอฟท์แวร์ที่เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลReal-time และปรับค่าDrift ขณะทำการทดสอบเพื่อให้ทราบผลในทันทีหลังจากสิ้นสุดการทดสอบในแต่ละวัน