บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

Air Quality Monitor [AQM]

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH