ครบรอบวันก่อตั้งบริษัท

https://www.facebook.com/needissenvilab ในช่วงภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด ทางบริษัท Envilab & Neediss Supply ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ และประจวบกับเป็นวันครบรอบในการก่อตั้งบริษัทเป็นระยะเวลา 23 ปี