ครบรอบวันก่อตั้งบริษัท

 ในช่วงภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด ทางบริษัท Envilab & Neediss Supply ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ และประจวบกับเป็นวันครบรอบในการก่อตั้งบริษัทเป็นระยะเวลา 23 ปี