evltesting.com
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
536 ซ.บางแค 7 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Tel. (662) 802-3577-8
Fax (662) 802-3773
 
SS2 GREEN3 GREEN4 GREEN5
 
งานบริการ » บริการตรวจวัดและทดสอบสอบ » บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์

    บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

smoke-01 smoke-02 smoke-03 smoke-04 smoke-06

ตรวจวัดก๊าซไอเสียจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนหรือเบนซีน
• สำหรับตรวจวัดก๊าซเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือก๊าซ
• อ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจวัดของกรมขนส่งทางบก
• ตรวจวัดก๊าซ CO,CxHy,CO2,O2,NO อย่างต่อเนื่อง

ตรวจวัดควันดำรถยนต์ดีเซล
• ตรวจวัดควันดำที่ให้ควันดำทั้งหมดไหลผ่านช่องวัดแสง และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันดำ โดยวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละมาตรฐาน
• ตรวจวัดมาตรฐานวิธีใหม่แบบ Opacity ที่ใช้แทนระบบกระดาษกรองของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลอ้างอิงกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษและกรมขนส่งทางบก 
  ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ตรวจวัดแสงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดความร้อนดัชนีความร้อน
ตรวจวัดฝุ่นในสถานประกอบการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงในบรรยากาศ
ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ตรวจติดตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซและ กลุ่มโลหะหนักในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

บริการตรวจวัดและทดสอบสอบ
ตรวจวัดที่อับอากาศ
บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง


 
 
 
หน้าแรก   |   งานบริการ   |   วิธีการตรวจวัดและมาตรฐาน   |   เครื่องมือตรวจวัด   |   เว็ปที่เกี่ยวข้อง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อบริษัท   |   web mail

Copyright © 2010, All rights reserved. EnviLab Co.,Ltd.