evltesting.com
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
536 ซ.บางแค 7 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Tel. (662) 802-3577-8
Fax (662) 802-3773
 
SS2 GREEN3 GREEN4 GREEN5
 
งานบริการ » ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน » ตรวจวัดแสงในสถานประกอบการ

    บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

แสง-01 แสง-02 แสง-03 แสง-04 แสง-05 แสง-0ุ6

• บริการตรวจวัดแสงสว่างในสถานประกอบการ  โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเข้มแสง เรียกว่า  ลักซ์มิเตอร์  มีหน่วยที่ใช้วัด คือ ลักซ์ ภายในเครื่องจะมีเซลล์เป็นตัวรับแสงสว่างแล้วแปลค่าเป็นแรงดันไฟฟ้า
• แสงสว่างเป็นพลังงานที่เรียกว่า โฟตอน  ถูกเปล่งออกมาเพื่อให้เรามองเห็นได้  ซึ่งประกอบด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ  380 – 780 มาโนมิเตอร์  การเปลี่ยนแปลความยาวคลื่นของแสงสว่างไปต่าง ๆ กัน  จะทำให้ตารู้สึกเห็นเป็นสีต่างๆ  ตามความยาวคลื่นนั้น ซึ่งมีผลอันตรายต่อสุขภาพของตา จึงต้องประเมินความสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงาน


 
  ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ตรวจวัดแสงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการ
ตรวจวัดความร้อนดัชนีความร้อน
ตรวจวัดฝุ่นในสถานประกอบการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงในบรรยากาศ
ตรวจวัดทดสอบความสั่นสะเทือน
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ตรวจติดตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย
ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซและ กลุ่มโลหะหนักในปล่องระบาย
ตรวจวัดก๊าซด้วย Gas Analyser

บริการตรวจวัดและทดสอบสอบ
ตรวจวัดที่อับอากาศ
บริการตรวจวัดควันขาว-ควันดำรถยนต์
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน(IAQ)
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง
ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง


 
 
 
หน้าแรก   |   งานบริการ   |   วิธีการตรวจวัดและมาตรฐาน   |   เครื่องมือตรวจวัด   |   เว็ปที่เกี่ยวข้อง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อบริษัท   |   web mail

Copyright © 2010, All rights reserved. EnviLab Co.,Ltd.