เครื่องมือที่ต้องการเช่า
 
ช่วงวันที่ต้องการเช่า
  ปฎิทิน ถึง ปฎิทิน
 
Username  
Password  
 
จองเครื่องมือ
    ท่านสามารถทำการจองเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆที่ทางบริษัทจัดให้บริการผ่านทางระบบ online ได้แล้ว โดยการแจ้งความประสงค์ในการใช้งาน กับทางเจ้าหน้าที่ จากนั้นรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ค่ะ

1. Register
2. Confirm user
3. Login again
4. Rental

Based on NCSA Mosaic. NCSA Mosaic(TM); was developed at the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Distributed under a licensing agreement with Spyglass, Inc.
Contains security software licensed from RSA Data Security Inc.
Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Multimedia software components, including Indeo(R); video, Indeo(R) audio, and Web Design Effects are provided by Intel Corp.

 

 
 
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail [email protected]
Login
  Copyright © 2010, All Rights Reserved.