เครื่องมือที่ต้องการเช่า
 
ช่วงวันที่ต้องการเช่า
  ปฎิทิน ถึง ปฎิทิน
 
Username  
Password  
 

    เครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆที่ทางบริษัทจัดให้บริการ แต่ละประเภทจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละเครื่อง ซึ่งทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉพาะด้านให้บริการในส่วนของการออกตรวจวัด

Based on NCSA Mosaic. NCSA Mosaic(TM); was developed at the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Distributed under a licensing agreement with Spyglass, Inc.
Contains security software licensed from RSA Data Security Inc.
Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Multimedia software components, including Indeo(R); video, Indeo(R) audio, and Web Design Effects are provided by Intel Corp.


เอกสารต่างๆ
  Download CESVA-SC310 (6 ส.ค. 2555)
  Download CESVA-SC160 (6 ส.ค. 2555)

 

 
 
บริษัท นีดีส ซัพพลาย อินสตรูเม้นท์ จำกัด 536 ซอยบางแค7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 0-2802-3980-2     Fax 0-2802-3988     E-mail [email protected]
Login
  Copyright © 2010, All Rights Reserved.