ไหว้พระ ๙ วัด ที่ อโยธยา

เริ่มสิ่งดีๆ ไหว้พระ ๙ วัด ที่ อโยธยา

ในวาระโอกาสครบรอบ 19 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของบริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ได้จัดกิจกรรม ไหว้พระ  ๙ วัด เริ่มต้นสิ่งดีๆ ไหว้พระ ๙ วัด ที่ อโยธยา